ZÁKLADNÍ KAMENY

 1. křemen - odrůdy:
 2. moc krasné odrůdy
 3. diamant - má číslo 10 v Mohsově stupnici tvrdosti:
  MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
  tvrdost nerost absolutní tvrdost
  1 mastek 1
  2 sůl kamenná 3
  3 kalcit 9
  4 fluorit 21
  5 apatit 48
  6 živec 72
  7 křemen 100
  8 topaz 200
  9 korund 400
  10 diamant 1500
 4. zlato -díky vysoké hustotě, můžeme zlato rýžovat v řekách:

 5. kalcit -na kalcit je poblíž Brna hned několik lomů, mapa níže ukazuje lom v Líšni